Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest rozwiązaniem, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać, ale nie muszą. Każdy jednak, kto zacznie używać rachunku VAT, będzie mógł obniżyć wartość podatku należnego fiskusowi. Rzecz w tym jednak, że takie skonto pozwala zachować w kieszeni jedynie kilkanaście złotych dopiero w sytuacji, gdy miesięczny VAT należny wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Split payment został wprowadzony w życie 1 lipca 2018 r. w wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 15 grudnia 2017 r. Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto i VAT. Każda z tych kwot ma być wpłacana na oddzielne rachunki bankowe: netto – na bieżący rachunek firmowy, a VAT – na subkonto utworzone do konta firmowego. Co ważne, każdy przedsiębiorca, który chciałby korzystać ze skonta, musi zadeklarować ten zamiar na formularzu VAT-7.

Już obowiązuje split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w VAT.

Do 30 czerwca 2018 r. banki były zobowiązane do utworzenia subkonta do wszystkich obecnych rachunków firmowych. Te, które będą otwierane od 1 lipca, automatycznie mają także rachunek VAT. Korzystanie z systemu podzielonej płatności jest dobrowolne i bezpłatne. Decyzję o zastosowaniu takiej formy zapłaty podejmuje nabywca transakcji, czyli opłacający fakturę.

Rabat tylko przy płatności z rachunku VAT

Wśród korzyści wynikających z korzystania ze split payment znajduje się m.in. niższe zobowiązanie z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego w przypadku szybszej zapłaty (tzw. skonto zobowiązania podatkowego). Przedsiębiorca będzie miał prawo obniżyć należną fiskusowi płatność, ale tylko w przypadku, gdy:

  • deklaracja VAT za dany okres zostanie złożona przed ustawowym terminem, tj. przed 25. następnego miesiąca po rozliczanym okresie,
  • kwota należna do zapłaty zostanie opłacona w całości z konta VAT również przed wspomnianym terminem.

Skonto będzie stosowane przy rozliczeniu lipca albo III kwartału 2018 r.

Symboliczne oszczędności

Skonto wyliczane jest według wzoru podanego w ustawie. Im większe zobowiązanie i im wcześniej opłacone, tym większa kwota skonta. Brzmi to bardzo zachęcająco, w szczególności dla podatników płacących duże podatki. Jednakże po dokonaniu dokładnych obliczeń może się okazać, że kwoty skonta będą dalekie od wyobrażeń przedsiębiorców.

Załóżmy, że podatnik złożył deklarację VAT-7 za lipiec 2018 r. w dniu 10.08.2018 r. Zobowiązanie z niej wynikające wynosi 30 000,00 zł. Przedsiębiorca od razu, tj. 10 sierpnia, opłaca należny podatek. Skonto wyniesie dokładnie 18,75 zł, czyli – po zaokrągleniu do pełnych złotych: 19 zł. Jeśli przedsiębiorca miałby do zapłaty 3000,00 zł VAT należnego, zaoszczędziłby 2 zł.

Przedsiębiorcy zainteresowani skontem już pytają, co się stanie, jeśli do wcześniej złożonej deklaracji będzie składana korekta. Oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów na ten temat jeszcze nie ma. Jedno jest jednak pewne, korekty będą problematyczne dla księgowości, urzędów skarbowych oraz samego podatnika.
Korzyści pod kontrolą

Split payment dedykowany jest de facto tylko czynnym podatnikom VAT. Zapłaty tą metodą można dokonywać wyłącznie za wystawione faktury. Z rozwiązania nie można skorzystać w przypadku pro formy lub płatności „z góry” – przed wystawieniem faktury zaliczkowej. Przelewy będą dokonywane za pomocą specjalnych przelewów dedykowanych, udostępnionych przez banki. Transakcje gotówkowe oczywiście nie podlegają metodzie podzielonej płatności.

Środkami zgromadzonymi na koncie VAT będzie można opłacać podatek od towarów i usług z otrzymanych od kontrahentów faktur (oczywiście, jeśli będą oni posiadali rachunek firmowy) oraz regulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. O możliwość rozdysponowania tych środków na inne cele podatnik musi wnioskować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, który na rozpatrzenie ma 60 dni.

Oczywiście każda opcja zmniejszenia zobowiązania podatkowego jest cenna, jednak skonto – ze względu na niewielką wartość korzyści w porównaniu z obowiązkami – może spotkać się z mniejszym niż zakładane przez Ministerstwo Finansów zainteresowaniem przedsiębiorców.