Podatnik musi zapłacić PIT od rekompensaty za wady kupionego mieszkania. Od przychodu może jednak odliczyć wydatki poniesione na naprawy – wynika z interpretacji dyrektora KIS.Chodziło o podatniczkę, która kupiła mieszkanie. Szybko wyszły na jaw jego wady. Problem był m.in. ze złą izolacją podłóg, przez co kobieta musiała płacić więcej za ogrzewanie lokalu. Wystąpiła więc do dewelopera z roszczeniem z tytułu rękojmi, na podstawie art. 556 kodeksu cywilnego. Deweloper uznał jej zarzuty i na podstawie zawartego porozumienia (ugody pozasądowej) wypłacił jej 30 tys. zł. W porozumieniu zapisano, że jest to „odszkodowanie tytułem usunięcia wad i odszkodowania za nabycie i posiadanie lokalu w obecnym stanie oraz za ponoszenie podwyższonych kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zadośćuczynienia z tego tytułu”.
Deweloper uznał, że wypłacona kwota jest dla właścicielki mieszkania przychodem i w związku z tym przesłał jej oraz do urzędu skarbowego informację PIT-8C.
Kobieta uważała, że to błąd. Była przekonana, że pieniądze, które otrzymała, są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi m.in. o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw. W tym wypadku taką odrębną ustawą jest kodeks cywilny, a ściślej jego art. 556 i 560 – argumentowała właścicielka.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że w przepisach kodeksu dotyczących rękojmi nie ma słowa o wypłacie odszkodowania bądź innej rekompensaty za wady sprzedanej rzeczy. Jest tylko mowa, że „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie”.
Nie jest to jednak zobowiązanie do wypłaty odszkodowania – podkreślił dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że w tej sytuacji deweloper miał obowiązek wykazać wypłaconą kwotę w informacji PIT-8C (zgodnie z art. 42a ustawy o PIT), a podatniczka musi uwzględnić ją w rocznym zeznaniu PIT. Będzie ją mogła pomniejszyć o ewentualne wydatki poniesione na naprawy – dodał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.275.2018.2.KC