Litewskie hospicjum o statusie organizacji pożytku publicznego nabyło spadek na mocy orzeczenia polskiego sądu rejonowego. Do masy spadkowej weszło m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Hospicjum chciało je sprzedać, a pieniądze ze zbycia przeznaczyć – zgodnie z wolą spadkodawcy – na działalność statutową. Spór z fiskusem dotyczył podatku od dochodu z tej sprzedaży.
Hospicjum uważało, że nie musi płacić daniny w Polsce, bo – jak tłumaczyło – jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną na Litwie. Twierdziło, że prawo do lokalu mieszkalnego nie jest prawem do nieruchomości ani nieruchomością w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o CIT. Wskazało, że również z art. 6 polsko-litewskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wynika, by dochody ze sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego mieściły się w kategorii dochodów z tytułu nieruchomości.
Reklama
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)stwierdził jednak, że hospicjum musi zapłacić w Polsce podatek od uzyskanego tu dochodu. Wyjaśnił, że pojęcie majątku nieruchomego, o którym mowa w polsko-litewskiej umowie, należy rozumieć zgodnie z polskimi przepisami. Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845) wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest więc tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Jego zbycie musi mieć formę aktu notarialnego.
Jest to więc jedna z form majątku nieruchomego, o których mowa w polsko-litewskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania – stwierdził dyrektor KIS.
Z jego stanowiskiem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Honorata Łopianowska potwierdziła, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym i jest to majątek nieruchomy, którego sprzedaż należy opodatkować zgodnie z krajowymi regulacjami, czyli w Polsce.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3147/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia