Mija miesiąc od wprowadzenia mechanizmu split payment. Stworzone przez banki firmowe rachunki VAT są przeważnie jeszcze puste lub znajdują się na nich drobne kwoty. Coraz więcej jest natomiast pytań przedsiębiorców. I o podstawy działania systemu, i o bardziej złożone kwestie.

Nie wszyscy wiedzą, że nie jest obowiązkowe regulowanie płatności podatku z konta VAT, a co za tym idzie – nie trzeba zasilać go dodatkowymi środkami. – Płatności można dokonywać ze zwykłego rachunku firmowego lub konta VAT, nawet jeśli nie ma na nim pełnej kwoty potrzebnej do opłacenia podatku – wyjaśnia Monika Woźniak ze spółki faktoringowej SMEO. – W sytuacji gdy na naszym koncie VAT nie będzie wystarczających środków na spłatę należności podatkowych, brakująca kwota zostanie pobrana z konta firmowego – dodaje.

Podobnie sprawa ma się z nadpłatami podatku – jeśli podatnik nie będzie chciał otrzymać zwrotu na konto VAT, po prostu nie podaje go w deklaracji. Zwracane pieniądze nie są automatycznie kierowane na rachunek vatowski.

Zwrot przyspieszony, ale…

Jednym z udogodnień, które Ministerstwo Finansów proponuje płatnikom rozliczającym się za pośrednictwem konta VAT, jest przyspieszony – 25-dniowy, zamiast standardowego 60-dniowego – termin zwrotu nadpłaconych środków. Są one jednak wysyłane z powrotem na konto VAT, a zatem mogą być wykorzystane wyłącznie do regulowania podatku. Przedsiębiorcy mogą wprawdzie przenieść pieniądze na konto standardowe, muszą jednak uzyskać zgodę naczelnika Urzędu Skarbowego. Stosowny wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego, a ten ma… 60 dni na jego rozpatrzenie. Oznacza to, że uzyskanie dostępu do pieniędzy może potrwać dłużej niż w przypadku zwrotu bezpośrednio na standardowe konto.

Środki nie zostaną uwolnione, gdy istnieją zaległości podatkowe lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik nie wykona swoich zobowiązań. Urząd może odrzucić wniosek, jeśli płatnik regularnie nie uiszcza opłat, zbywa majątek przedsiębiorstwa, ewentualnie gdy ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie.

Procedur jeszcze nie ma

Ustawa nie narzuca formy wniosku o przeniesienie z konta VAT na firmowe. Można uznać, że pismo powinno zawierać informacje wskazane w art. 168 Ordynacji podatkowej. Są to m.in. dane podatnika i naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz podpis wnioskującego. Do tej pory podatnicy posługiwali się zazwyczaj załącznikiem do deklaracji podatkowej według ustalonego wzoru.

Ustawa określa, że wniosek powinien być umotywowany, jednak nie nakłada na podatnika konkretnych wymagań dotyczących uzasadnienia. Na infolinii Ministerstwa Finansów dowiadujemy się, że nie musi ono być szczegółowe – wystarczy formułka: „Proszę o przekazanie kwoty… na rachunek” i krótkie uzasadnienie. Wystarczające może okazać się zapewnienie o spełnianiu przez podatnika warunków uzasadniających zwrot podatku VAT, te w ustawie nie są jednak dookreślone.

Część urzędów skarbowych nie spotkała się do tej pory z potrzebą przesunięcia pieniędzy z konta VAT. Procedury nie są jeszcze wypracowane, a urzędy zapytane o praktyczne wskazówki radzą, by składać formularze tak, jak do tej pory.

Partner