Jeśli zamiana dotyczy działki zabudowanej domem, to zwolnienie z PCC przysługuje tylko w części dotyczącej budynku, ale nie udziału w gruncie – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadali brat i siostra, którzy planowali wymienić się nieruchomościami. Udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym miał być zamieniony na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Oboje sądzili, że przysługuje im zwolnienie z PCC, na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150). Przepis ten wymienia m.in. budynki mieszkalne, ale – jak podkreślali – nie mogą być one przedmiotem samodzielnego obrotu, w oderwaniu od gruntu.
Fiskus nie zgodził się z nimi. Wskazał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o PCC, dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem zamiany jest:
■ budynek mieszkalny lub jego część albo
■ lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość albo
■ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo
■ wynikające z przepisów prawa spółdzielczego prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.
Dyrektor KIS podkreślił, że w opisanej sytuacji ze zwolnienia może więc korzystać wyłącznie zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na budynek mieszkalny. Natomiast zamiana w części dotyczącej udziału w gruncie nie będzie objęta preferencją. W tej części konieczna będzie zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach przewidzianych dla podatników z I grupy podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB4.4014.146.2018.1.MD