Podatnik nie może zrzec się na rzecz innego podmiotu uprawnienia do odzyskania VAT. Nadpłata podatku bądź prawo do zwrotu VAT są niezbywalne – wyjaśnił dyrektor KIS.
Chodziło o spółkę, która planowała sprzedanie nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego. Dostawa miała się odbyć w ramach pierwszego zasiedlenia bądź bezpośrednio po nim, więc spółka musiałaby wystawić fakturę i rozliczyć VAT. Nabywca z kolei mógłby odliczyć podatek naliczony bądź wystąpić o jego zwrot.
Oba podmioty popadły jednak w kłopoty finansowe, dlatego postanowiły rozliczyć się między sobą w formie bezgotówkowej. Problem powstał z zapłatą VAT od tej dostawy. Sprzedający nie miał na tyle gotówki, żeby zapłacić należną daninę do urzędu skarbowego.
Oba podmioty wpadły więc na pomysł, że nabywca zrzeknie się na rzecz sprzedawcy prawa do przyszłego odliczenia lub zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a dostawca ureguluje tym prawem swój podatek.
Podstawą do tego miały być art. 59 par. 1 pkt 6 oraz art. 66 ordynacji podatkowej, które mówią o szczególnej formie wygaśnięcia zobowiązań podatkowych – przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe. Sprzedający liczył więc na to, że dzięki takiej operacji nie będzie musiał wpłacać VAT do urzędu, a fiskus nie będzie musiał zwracać nabywcy podatku naliczonego.
Oba podmioty twierdziły, że podobny sposób rozliczeń dopuszczają niemieckie organy podatkowe (z Niemiec pochodził właściciel całej grupy kapitałowej, w której funkcjonowały).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak na taki model rozliczeń.
Wyjaśnił, że prawa do uzyskania zwrotu VAT bądź nadpłaty podatku są niezbywalne. Powołał się przy tym na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2004 r. (sygn. akt I ACa 5/04). Stwierdził, że nabywca nie będzie mógł przenieść swojego uprawnienia na spółkę, a ta nie będzie mogła przenieść go dalej na rzecz Skarbu Państwa.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4017.10.2018.2.IK