Ministerstwo Finansów różnymi sposobami chce zachęcić do składania rocznych zeznań przez internet. W przyszłym roku udostępni więc nową usługę dotyczącą rozliczeń i skróci czas zwrotu nadpłaty dla podatników, którzy złożą swoje zeznanie elektronicznie. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm.
Dziś na zwrot nadpłaty jest 60 dni. To się nie zmieni, jeżeli podatnik złoży zeznanie papierowo. Jednak gdy prześle je drogą elektroniczną, na zwrot nadpłaty poczeka maksymalnie 45 dni.
Jednocześnie zostanie udostępniona nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT. Będzie dostępna już do rozliczeń za 2018 r. i zastąpi dwie dotychczasowe: usługę wstępnie wypełnionego zeznania (w skrócie PFR – od ang. pre-filed tax return) oraz rozliczenie przez urząd na wniosek PIT-WZ.
Reklama
Jeżeli podatnik zdecyduje się skorzystać z zeznania przygotowanego przez KAS, będzie mógł je zmienić (np. numer organizacji pożytku publicznego), odrzucić lub zaakceptować bez zmian. Jeżeli podatnik nic nie zrobi (czyli sam nie złoży zeznania ani nie odrzuci tego przygotowanego przez skarbówkę), zeznanie będzie uznane za złożone z upływem terminu na rozliczenie (tj. 30 kwietnia następnego roku). Dzięki temu podatnik nie poniesie sankcji za niezłożenie deklaracji w terminie.
W projekcie znalazła się jeszcze inna zmiana – istotna dla działów płac i księgowości. Chodzi o skrócenie czasu na przesłanie przez płatników informacji PIT-11 i PIT-8c do urzędu skarbowego – z końca lutego na koniec stycznia. Termin ten ma dotyczyć wszystkich płatników, niezależnie od liczby podatników. Pisaliśmy o tym w artykule „Wyższy PIT w ciągu roku, mniejsza dopłata” (DGP nr 141/2018).
Podczas prac nad ustawą w sejmowej komisji finansów publicznych jeden z posłów postulował wydłużenie tego terminu. Na taką zmianę nie zgodzili się jednak przedstawiciele resortu finansów. Przypomnieli, że w przyszłym roku KAS będzie musiał udostępnić podatnikom do 15 lutego uzupełnione zeznania na podstawie danych z 400 urzędów. Podkreślali też, że z roku na rok płatnicy coraz wcześniej składają informacje. Do końca stycznia przesłały je wszystkie organy rentowe i emerytalne oraz 54 proc. pozostałych płatników.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2809) – ma trafić do drugiego czytania w Sejmie