Nowela ustawy o podatku akcyzowym wprowadza opodatkowanie tą daniną płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich od 1 stycznia 2019 roku. Do tego czasu przedstawiciele branży tytoniowej będą musieli uporać się z obowiązkiem banderolowania tych produktów.

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie. Wskazano też na sposób ich nanoszenia na opakowania.

To nowy obowiązek dla przedsiębiorców wynikający z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z 12 grudnia 2017 roku. Zgodnie z treścią aktu, w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

„Tytoniowe wyroby nowatorskie” jak uzasadnia ustawodawca, nie są papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej etc. Jak czytamy w uzasadnieniu, z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe regulacje dotkną głównie mikroprzedsiębiorców, a także przedstawicieli sektora MSP, którzy produkują, nabywają wewnątrzwspólnotowo lub importują płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie. Jak przyznaje ustawodawca, muszą oni liczyć się ze „wzrostem liczby procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności w zakresie ww. wyrobów związanych z koniecznością spełnienia wprowadzanego obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów znakami akcyzy” – czytamy w uzasadnieniu.

Zasady oznaczania wyrobów akcyzowych

W załącznikach do rozporządzenia, poza samym wzorem banderoli, ustawodawca określa m.in. zasady ich umieszczania na wyrobach akcyzowych. Banderola musi być naniesiona bezpośrednio na opakowanie płynu do e-papierosów i na opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie. Ponadto, określono także kryteria jakościowe znaków akcyzy tj. m.in. wymiary czy kolor.

Jak zaznacza ustawodawca, rozszerzenie obowiązku akcyzowego na nowe towary spełnia przede wszystkim funkcję fiskalną. W uzasadnieniu stwierdzono, że system znaków akcyzy jest formą kontrolowania przez państwo działalności gospodarczej polegającej na produkcji i obrocie wyrobami tytoniowymi, spirytusowymi i winiarskimi. Cel to eliminowanie przemytu i nielegalnego obrotu tymi wyrobami, a także większe dochody dla budżetu państwa.

W okresie 10 lat od wejścia w życie noweli, dochody budżetu państwa z tytułu akcyzy mają wzrosnąć o miliard złotych.

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy