Podmiot z międzynarodowej grupy kapitałowej, który za darmo używa jej renomowanego logo, musi zapłacić podatek z tego tytułu – orzekł WSA w Poznaniu.
Chodziło o polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej, w której wszystkie podmioty muszą używać rozpoznawalnego logo centrali. Nie zawierają w tej kwestii żadnych dodatkowych umów, a kierują się jedynie wewnętrznym regulaminem grupy. Spółki nie płacą za używanie logo, ani nie przekazują na rzecz jego właściciela żadnych ekwiwalentnych świadczeń.
Spółka uważała, że choć używa logo za darmo, to nie ma z tego tytułu żadnego przychodu. Tłumaczyła, że jako członek międzynarodowej grupy musi używać wspólnego znaku towarowego i nie wiąże się to z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym po jej stronie.
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że spółka, wraz z prawem do bezpłatnego używania logo, uzyskuje nieodpłatne świadczenie. Najważniejszą jego cechą jest brak obowiązku przekazania czegokolwiek w zamian. Niewątpliwie więc spółka uzyskuje przysporzenie majątkowe, skoro używa logo grupy za darmo – stwierdził dyrektor KIS.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wyjaśnił, że wartością takiego świadczenia jest korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za prawo do korzystania z tego znaku towarowego. Wartość ta jest dla spółki przychodem podatkowym. Spółka powinna określić wartość tego przychodu na podstawie cen rynkowych podobnego znaku towarowego „z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania” (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT).
Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 8 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Po 378/18.