Firmy z międzynarodowej grupy kapitałowej, które za darmo używają jej znanego logo, uzyskują w ten sposób opodatkowany przychód – stwierdził w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o polską spółkę należącą do znanej międzynarodowej grupy kapitałowej, w której wszystkie podmioty mają obowiązek używać rozpoznawalnego logo centrali. Wynika to z wewnętrznych zasad panujących w grupie, nie są w tym zakresie zawierane żadne dodatkowe umowy. Spółka nie płaci za używanie znaku towarowego i nie świadczy na rzecz właściciela znaku towarowego żadnych ekwiwalentnych świadczeń.
Spółka uważała, że choć używa znaku za darmo, to nie powstaje po jej stronie przychód. Tłumaczyła, że jako członek międzynarodowej grupy musi używać wspólnego logo i nie wiąże się to z jakimkolwiek przysporzeniem majątkowym po jej stronie.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że spółka otrzymuje prawo do bezpłatnego używania logo, uzyskuje nieodpłatne świadczenie, od którego powinna zapłacić podatek. Przypomniał, że najważniejszą cechą nieodpłatnego świadczenia jest brak obowiązku przekazania czegokolwiek w zamian. Niewątpliwie więc spółka uzyskuje przysporzenie majątkowe, skoro używa logo grupy za darmo – stwierdził dyrektor KIS.
Podkreślił, że chodzi o rozpoznawalny i renomowany znak towarowy, którego stosowanie przynosi przedsiębiorcy pozytywne skutki i w dłuższej perspektywie pozwoli mu zwiększyć udział w rynku.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że w tym wypadku wartość przychodu należy określić na podstawie cen rynkowych podobnego znaku towarowego „z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania” (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT).
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.440.2017.2.PH.