Nie wystarczy tylko zawiadomić spółkę o wykreśleniu jej z rejestru VAT UE – orzekł WSA w Warszawie.
Spór w tej sprawie toczyła spółka z o.o., wykreślona z rejestru VAT UE w czerwcu 2017 r. Była zrejestrowana dla celów VAT od kwietnia 2014 r., jednak w okresie przed wykreśleniem składała ona deklaracje VAT-7, nie wykazując w nich żadnej sprzedaży ani zakupów.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie wykreślił ją na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że jeśli podatnik nie złoży za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji podatkowej, to naczelnik urzędu skarbowego wykreśla go z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o tym.