Ministerstwo Finansów wycofało się z kontrowersyjnego pomysłu rozszerzenia zakresu informacji, które banki musiałyby na bieżąco przekazywać izbie rozliczeniowej za pośrednictwem systemu STIR.
Wśród tych danych miały się znaleźć adresy IP, z których podatnicy logują się do serwisu internetowego swojego banku lub SKOK. Skutki tej propozycji szeroko opisywaliśmy w DGP nr 100/2018 („Fiskus ma już blokady, chce znać adresy IP”, „Fiskus chce znać adres IP, z którego logował się klient banku”).
Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Wynika z niej, że numery IP będą – tak jak obecnie – przekazywane tylko na żądanie skarbówki.
Reklama
– Uznajemy za zasadne postulaty, aby adresy IP przekazywane były tylko na żądanie administracji skarbowej, a nie hurtowo – mówił wczoraj Paweł Gruza, wiceminister finansów.

Ingerencja w prywatność

Reklama
Decyzję resortu tłumaczył także Dominik Kaczmarski, zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów: – Istniała obawa, że hurtowe przekazywanie informacji o adresach IP byłoby zbyt daleko idącą ingerencją w prywatność. Z kolei sektor bankowy wskazywał na znaczne koszty związane z implementacją techniczną takiego rozwiązania – wyjaśniał dyr. Kaczmarski.
Przyjęcie poprawki oznacza, że dane o adresach IP będą ujawniane tylko na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie w trybie codziennym.

Blokada bez odwołania

Inna kontrowersyjna zmiana przewidziana w projekcie dotyczy zniesienia możliwości zaskarżania najkrótszych blokad rachunków bankowych tj. na 72 godziny. Z tego pomysłu MF się jednak nie wycofuje.
– Zaskarżalność takiej blokady rodzi ryzyko, że przestępcy będą mieli wgląd w tajne algorytmy stosowane przez organy skarbowe przy podejmowaniu decyzji o blokadzie. Z tego właśnie powodu takiego odwołania nie powinno być – argumentował Paweł Gruza.
Przypomniał, że pierwotnie przewidziano je w ustawie ze względu na uwagi Rządowego Biura Legislacyjnego i Prokuratorii Generalnej. Organy te wycofały jednak swoje zastrzeżenia, uznając, że zniesienie zaskarżalności nie będzie miało negatywnych skutków dla przedsiębiorców. W praktyce bowiem nie jest możliwe wydanie przez sąd wyroku w tak krótkim czasie, a złożenie skargi i tak nie pozwalałoby na szybsze uwolnienie pieniędzy z zablokowanego rachunku bankowego.
– W pozostałym zakresie nowelizacja ma głównie charakter porządkujący przepisy – podkreślił Paweł Gruza.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk 2626) – przed drugim czytaniem w Sejmie