Jednostka samorządu terytorialnego, która odpłatnie udostępni zarządzane przez siebie drogi pojazdom ponadnormatywnym, musi rozliczyć VAT od pieniędzy, które otrzyma z tego tytułu.
Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pytanie zadał powiat, który w zamian za udostępnienie dróg takim pojazdom otrzymywałby od firm transportowych odszkodowanie za szkody związane ze zniszczeniem nawierzchni drogowej. Jego wysokość ustalona byłaby w oparciu o ekspertyzę biegłego.
Niezależnie od tego takie firmy płaciłyby powiatowi 80 tys. zł na bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni dróg. Pieniądze wpływałyby na konto odpowiedzialnej za te zadania jednostki budżetowej.
Powiat sądził, że taka dodatkowa kwota w ogóle nie podlegałaby przepisom o VAT, a więc nie musiałby dokumentować jej otrzymania przez wystawienie faktury. Nie miałby też obowiązku wpłacać podatku do urzędu skarbowego. Argumentował, że jako jednostka samorządowa, która ma obowiązek zarządzać drogami, wykonuje tylko zadania publiczne, a więc nie działa porównywalnie do przedsiębiorców rozliczających VAT. Niezależnie od tego 80 tys. zł, które otrzyma, będzie darowizną. Te zaś zasadniczo nie są opodatkowane.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że odpłatne świadczenie usług jest opodatkowane zgodnie z art. 8 ustawy o VAT. Aby pobrać daninę, musi jednak istnieć stosunek umowny między podmiotem świadczącym usługę a usługobiorcą. W tym przypadku tak właśnie będzie, bo 80 tys. zł jest de facto wynagrodzeniem w zamian za możliwość poruszania się ponadnormatywnych pojazdów po drogach powiatowych – wyjaśnił dyrektor KIS.
Firma wpłacająca pieniądze uzyska więc wymierną korzyść w zamian za wypłatę pieniędzy, a o tym nie ma mowy w przypadku darowizn. Co więcej, obie strony zawrą umowę cywilnoprawną, co zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oznacza, że powiat nie będzie już działał jako jednostka władzy publicznej. Jako usługodawca będzie więc musiał wystawić fakturę i rozliczyć VAT od wynagrodzenia.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.166.2018.2.MN