Mały podatnik, o sprzedaży nieprzekraczającej 200 tys. zł, traci prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług, jeśli zajmie się doradzaniem z zakresu RODO – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadał podatnik prowadzący szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy, bhp itp. Do tej pory rodzaj wykonywanej przez niego działalności pozwalał mu korzystać ze zwolnienia z VAT, przysługującego podatnikom, których sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł.
Od 25 maja 2018 r. podatnik dostał od swoich kontrahentów nowe zadanie – pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych. Ma to związek z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które musi być od tego dnia stosowane.
Podatnik wyjaśnił, że w ramach nowej funkcji będzie m.in.:
informował administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach (czyli będzie szkolić te osoby);
▪ monitorował przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych (będzie prowadził szkolenia i przeprowadzał audyty);
▪ udzielał zaleceń co do oceny skutków niektórych działań dla ochrony danych oraz monitorował ich wykonanie;
▪ pełnił funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
▪ prowadził wymagane konsultacje w zakresie ochrony danych.
Podatnik przewidywał, że szacowana łączna wartość jego usług w 2018 r. (w tym z tytułu obowiązków inspektora ochrony danych) nie przekroczy 200 tys. zł. Spytał więc, czy nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że jest to już niemożliwe. Uznał, że nowe obowiązki podatnika będą polegały na doradztwie, a to wyklucza zwolnienie, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Jedyny wyjątek uczyniony w tym przepisie dotyczy doradztwa rolniczego związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wszelkie pozostałe doradztwo wyklucza zwolnienie – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że w myśl Słownika języka polskiego PWN 2006, „doradzać”, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Dyrektor KIS uznał zatem, że skoro podatnik, w ramach funkcji inspektora ochrony danych, będzie udzielał fachowych zaleceń i porad, to będzie świadczył „usługi w zakresie doradztwa”. Pojęcie to należy rozumieć szeroko – stwierdził.
Interpretacja
indywidualna dyrektora KIS z 27 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.344.2018.1.RSZ