Skarbówka nie będzie żądać od przedsiębiorców wyciągów bankowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego, jeśli wymagane informacje dostarczy wcześniej system STIR – potwierdziło biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie DGP.
Pytanie zadaliśmy w związku z rozszerzeniem od lipca br. na średnie, małe i mikrofirmy obowiązku przesyłania na żądanie fiskusa wybranych danych w formacie JPK (innych niż JPK_VAT, bo ten należy obowiązkowo przesyłać co miesiąc).
Jedna z takich struktur „na żądanie” dotyczy wyciągów bankowych. Podatnicy, a w praktyce obsługujące ich instytucje finansowe, powinni udostępnić te dane w formacie JPK_WB. Plik ma być dokładnym odwzorowaniem operacji i sald na rachunkach.
Reklama
Wcześniej jednak, bo od 13 stycznia br. weszły w życie przepisy o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR). Umożliwił on wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową. Dzięki temu już dziś spływają do KAS informacje o firmowych rachunkach bankowych i dokonywanych na nich operacjach (przelewach). W ten sposób fiskus otrzymuje od sektora finansowego wskaźniki ryzyka wyliczone dla poszczególnych podmiotów, a następnie analizuje je pod kątem ewentualnego wykorzystania banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do wyłudzeń skarbowych.
Powstała więc wątpliwość, czy skoro urzędnicy mają już te dane, to powinni dodatkowo żądać JPK_WB. Tym bardziej że ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) wyraźnie zakazuje w art. 45 ust. 2 organom KAS żądania informacji, do których mają już dostęp.

Reklama
MF potwierdziło w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji, że „jeżeli szef KAS będzie posiadał informacje pozyskane w ramach STIR, to organy KAS będą w pierwszej kolejności występować o takie informacje do szefa KAS, a nie do podatników o JPK_WB”.
– Taka wykładnia fiskusa jest jak najbardziej poprawna – komentuje Przemysław Grzanka, ekspert w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC. Zwraca jednak uwagę na wyjątkową sytuację, w której podatnik posiada konto firmowe w banku poza Polską. Przykładowo, prowadzi działalność w Niemczech i tam otworzy rachunek bankowy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może być jednak poproszony przez polskich urzędników o przedłożenie informacji o transakcjach na tym rachunku w formie JPK_WB. Rachunek ten nie jest bowiem objęty systemem STIR.
– Co więcej, jeżeli w STIR nie będzie też danych o polskim rachunku bankowym, to podatnik w dalszym ciągu może być zobowiązany do przedłożenia JPK_WB – podkreśla Przemysław Grzanka.