Fiskus nie powinien pobierać wstecz podatku od umów sprzedaży i zamiany wirtualnych pieniędzy – uważa Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
To jedna z uwag zawartych w piśmie konsultacyjnym do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru od czynności cywilnoprawnych.
Z projektu wynika, że preferencja ma mieć zastosowanie dopiero do umów zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. 13 lipca 2018 r.) do końca czerwca 2019 r.
O planach rezygnacji z PCC pisaliśmy już w kwietniu w artykule „Bitcoinowcy nie płacą PCC” (DGP nr 79/2018). Wówczas jednak wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział, że rozwiązanie będzie dotyczyło zarówno bieżących, jak i przeszłych transakcji.
Za takim rozwiązaniem optuje teraz resort przedsiębiorczości. Dzięki temu podatnicy nie tylko mogliby nie płacić PCC od starych umów sprzedaży i zamiany wirtualnych pieniędzy, ale też nie musieliby składać deklaracji podatkowych w tym zakresie.
Przewidziane w rozporządzeniu rozwiązanie ma być czasowe. W tym czasie MF przygotuje rozwiązania systemowe. W resorcie trwają już prace nad nowelizacją ustawy o PCC.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej – w konsultacjach