Jeśli z gruntu korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe (prądu, gazu, pary, płynów albo firma telekomunikacyjna), to właściciel nie będzie płacił wyższego podatku od nieruchomości. Takie będą skutki zmian w podatkach lokalnych, które wczoraj przyjął rząd.
Obecnie praktyka gmin dotycząca opodatkowania działek, na których została zlokalizowana infrastruktura, jest różna. Grunty leśne pod liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi mogą być w jednej gminie objęte podatkiem leśnym (niskim), a w innej – podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla działalności gospodarczej (czyli najwyższej).
Skąd taka różnica? Powodem może być słup energetyczny. To z jego przyczyny grunt bywa uznawany za związany z działalnością gospodarczą.
To powoduje nawet dwukrotny wzrost opodatkowania. Właściciele działek niezajętych na działalność gospodarczą płacą bowiem maksymalnie podatek w wysokości 0,48 zł za 1 m.kw. powierzchni. Jeśli firma energetyczna postawi na nim słup (np. na podstawie umowy służebności przesyłu lub bez umowy), stawka może wzrosnąć nawet do 0,91 zł za 1 m. kw. powierzchni.
W przypadku gruntów leśnych i rolnych te różnice mogą być dużo większe.
Ministerstwo Energii postanowiło to uporządkować. Przyjęte przez rząd zmiany zakładają, że umieszczenie infrastruktury na gruntach, które nie należą do przedsiębiorstw np. energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania. Słowem, umieszczenie takiej infrastruktury nie sprawi, że grunt będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jednak na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości, właściwa dla działalności gospodarczej.
Nowe zasady opodatkowania mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym – przekazany do Sejmu