statystyki

Jak ująć w księgach przekwalifikowanie budynku z gruntem na nieruchomość inwestycyjną

autor: dr Katarzyna Trzpioła07.07.2018, 14:00
nieruchomość

nieruchomośćźródło: ShutterStock

Jednostka posiada grunt w środkach trwałych i nie prowadzi tam działalności. Chciałaby go wydzierżawić. Czy wtedy można zmienić jego przeznaczenie i przenieść do inwestycji? Jakie zapisy księgowe trzeba wykonać?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe, to „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Jeśli aktywa są utrzymywane w celu sprzedaży albo do pobierania korzyści ekonomicznych w wyniku transakcji handlowych, wówczas (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości) należy je zaliczyć do inwestycji. I nie ma znaczenia sposób nabycia składnika majątkowego – art. 3 ust. 1 pkt 17 wyraźnie wskazuje inwestycje jako „aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych”. A zatem, jeśli jednostka dokonuje zmiany przeznaczenia składników majątkowych, to powinna dokonać ich przekwalifikowania także w sprawozdaniu finansowym.

Wracając jednak do stanu faktycznego zawartego w pytaniu. Otóż z nieruchomością inwestycyjną mamy do czynienia, gdy składnik aktywów trwałych będziemy utrzymywać w celu osiągania korzyści poprzez wynajem, przyrost jego wartości lub w inny sposób. Przy czym zakwalifikowanie nieruchomości do inwestycji jest możliwe jedynie pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do użytku na własne potrzeby (w procesie produkcji, dostawy dóbr lub świadczenia usług czy własnej działalności administracyjnej) lub do sprzedaży w toku zwykłej działalności. MSR 40 wskazuje ponadto kryterium odróżniające nieruchomość inwestycyjną od środków trwałych. Zgodnie z nim przepływy środków pieniężnych uzyskiwanych dzięki nieruchomości inwestycyjnej są niezależne od pozostałych aktywów, będących w posiadaniu jednostki. Według ustawy o rachunkowości takiej dodatkowej wskazówki nie ma.

Zatem do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się np.:

  • grunt utrzymywany w posiadaniu ze względu na długoterminowy wzrost jego wartości, a nie w celu sprzedaży po krótkim okresie w ramach zwykłej działalności firmy;
  • grunt, którego przyszłe użytkowanie pozostaje aktualnie nieokreślone. Przykładowo, jeżeli firma nie określiła, że będzie użytkowała grunt jako nieruchomość zajmowaną przez właściciela lub przeznaczy go na sprzedaż w krótkim okresie w ramach zwykłej działalności gospodarczej, to powinna uznać, że grunt ten jest utrzymywany w posiadaniu ze względu na wzrost jego wartości;
  • budynek, którego właścicielem jest firma (lub nabyty na podstawie umowy leasingu finansowego), oddany przez właściciela w leasing operacyjny na podstawie jednej lub większej liczby umów;
  • budynek niewykorzystany w danej chwili, który został przeznaczony do oddania w leasing operacyjny na podstawie jednej lub większej liczby umów.

Czasami bardzo trudno jest rozróżnić, czy dana nieruchomość jest już inwestycyjna czy nie. Wiele firm w swoich statutach, umowach, a potem wpisach w rejestrze sądowym ma bowiem wskazane, że jednym z elementów działalności jest wynajmowanie składników ich majątku. W takiej sytuacji należy kierować się zasadą przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną i przeanalizować, co tak naprawdę stanowi działalność operacyjną przynoszącą „codziennie” przychody.

Ustawa o rachunkowości daje możliwość wyceny inwestycji w nieruchomości według jednego z dwóch modeli:

  • według zasad stosowanych do środków trwałych,
  • według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.


Pozostało 48% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane