Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie stawek daniny od nieruchomości stosowanych przez gminy. To pierwszy taki wykaz opracowany na podstawie sprawozdań przez nie przygotowanych.
Nowy obowiązek sprawozdawczy (formularz SP-1) gmin obowiązuje od początku roku. Na podstawie art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy muszą przekazywać informacje o stawkach podatków lokalnych i zagregowane dane o podstawach opodatkowania. Resort zebrał je w jeden dokument i opublikował w zeszłym tygodniu na swoich stronach internetowych. To ważna informacja przede wszystkim dla firm prowadzących działalność w wielu gminach, ale też dla radnych (mogą łatwo porównać, jakie stawki stosują sąsiednie gminy) i mieszkańców (mogą sprawdzić, jakie podatki płaci się w poszczególnych gminach w Polsce).
– Nigdy dotąd ministerstwo nie publikowało takich danych, a więc ich pojawienie się może być również podstawą do przyszłych działań legislacyjnych (zmian w podatkach lokalnych) – przyznaje dr hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Jak dodaje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners, jest to świetne narzędzie porównawcze, aby zobaczyć, jak gminy kształtują wysokość stawek podatku od nieruchomości, a tym samym w jaki sposób prowadzą politykę fiskalną.