Mija termin zapłaty kolejnej raty podatków i opłat lokalnych. Mowa m.in o płatnościach związanych z posiadaniem nieruchomości czy środków transportowych. Kto jest zobowiązany do zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać ?

Podatnicy korzystający z możliwości rozłożenia opłat podatków lokalnych na raty, do 15 września będą musieli uiścić kolejną ratę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty rolnej i podatku leśnego. Kogo dotyczy ten obowiązek i jak dokonać takiej zapłaty?