Jest mało prawdopodobne, że od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy pozwalające wystawiać faktury na podstawie paragonu, jedynie jeśli ma on numer identyfikacyjny klienta.
Taką datę wejścia w życie nowych obowiązków przewiduje projekt zmian m.in. w ustawie o VAT opublikowany w lutym tego roku. Dokument nadal jednak nie został przyjęty przez rząd. Z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że nowelizacja wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Samo Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji nie chce przesądzać ostatecznej daty. Według resortu będzie ją można określić dopiero po zakończeniu uzgodnień i przekazaniu projektu Radzie Ministrów. MF dodaje, że do projektu napłynęło wiele uwag i wiele z ich liczba zasługuje na uwzględnienie.
Niezależnie od tego projektu trwają prace nad innymi zmianami w ustawie o VAT. Ta druga nowelizacja trafiła już do Sejmu i została skierowana do pierwszego czytania (druk sejmowy nr 2503). Chodzi o stopniowe wdrażanie od 2019 r. obowiązku stosowania kas fiskalnych online (czyli takich, które automatycznie prześlą dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas).
Ponieważ zakładano, że pierwszy z opisywanych projektów wejdzie w życie wcześniej (1 lipca br.), istniało niebezpieczeństwo, że część przedsiębiorców będzie musiała wymienić kasy fiskalne dwukrotnie. Pierwszy raz, aby umieszczać NIP nabywcy na paragonie. Tylko bowiem na podstawie takiego paragonu mogliby wystawić fakturę (w przeciwnym razie groziłyby poważne konsekwencje). Natomiast drugi – gdy wejdzie obowiązek stosowania kas online. Dopóki bowiem przepisy wykonawcze się nie zmienią, producenci nie będą włączać do swojej oferty takich urządzeń. Pisaliśmy o tym w artykule „Setki tysięcy kas do dwukrotnej wymiany” (DGP nr 55/2018). Okazuje się, że przepisy wejdą w życie w tym samym momencie.
Gdyby jednak tak się nie stało, MF uspokaja, że nie będzie konieczna wymiana kas, które nie mają funkcji umieszczania na paragonie NIP. – Jeżeli sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować (w momencie zakupu), że nabywa towar lub usługę jako podatnik VAT. W takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę – wyjaśnia MF.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw (nr UA37) – w konsultacjach