Od obrotu bitcoinami trzeba płacić podatek od czynności cywilnoprawnych – poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów. Natomiast w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdziło, że sprzedaż kryptowalut jest zwolniona z ewidencjonowania w kasie fiskalnej.
Resort powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-264/14 Hedqvist. TSUE wskazał w nim, że jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty bitcoin jest funkcja środka płatniczego oraz że jest on akceptowany przez niektórych przedsiębiorców.
Bez VAT...
Dla celów opodatkowania VAT bitcoiny (jak i każda inna kryptowaluta) są więc traktowane tak jak środek płatniczy – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP. Dodało, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy podlegają zwolnieniu z VAT.
Świadczenie tego typu usług finansowych w świetle obowiązujących obecnie regulacji, tj. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest zwolnione z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – potwierdził resort finansów.
Oznacza to, że wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego nie mają wpływu na kwalifikację takich transakcji dla celów VAT. W swoich ostrzeżeniach instytucje te podkreślały, że „waluty” wirtualne nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym ani walutą.
...ale z podatkiem dochodowym
Obrót kryptowalutami jest natomiast opodatkowany PIT, co potwierdziło wczoraj MF, a wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 488/16). Dlatego organy skarbowe wezwały giełdy kryptowalut i wirtualne kantory do przekazania całych baz danych. Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus łowi bitcoinowców” (DGP nr 65/2018). Dzięki pozyskanym informacjom skarbówka dowie się, czy podatnicy odprowadzali podatek od zysków uzyskanych z obrotu kryptowalutami.
Niezależnie od tego biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej przyznało, że z uwagi na duże ryzyko uchylania się od podatku, KAS prowadzi działania analityczne i współpracuje z innymi organami zajmującymi się problematyką kryptowalut.
Dotychczas fiskus nie wykrył większych nieprawiłowości. Z danych przesłanych przez KAS wynika, że w 2017 r. jej organy przeprowadziły osiem kontroli prawidłowości deklarowania podstaw opodatkowania w związku z obrotem bitcoinami. W żadnej nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nie tylko dochodowy, ale i PCC
W wydanym wczoraj komunikacie Ministerstwo Finansów przypomniało zasady opodatkowania dochodów z obrotu kryptowalutą. Dochody te zakwalifikowane do:
● praw majątkowych są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej i wykazywane w zeznaniu PIT-36, w części D.1. lub D.2., w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa,
● pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła przychodów. Wówczas dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać, w zależności od formy opodatkowania, w zeznaniu: PIT-36, PIT-36L.

Resort przypomniał też, że umowy sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty stanowiącej prawo majątkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku w obu przypadkach wynosi 1 proc. PCC płaci przy sprzedaży kupujący, a przy zamianie obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obu stronach umowy.