Zaewidencjonowanie obrotu po fiskalizacji kasy, a przed nadaniem jej numeru ewidencyjnego, nie jest czynem zabronionym – potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Piotr Walczak.Problem wskazywaliśmy w sierpniu w artykule „Fiskus karze za uczciwość” (DGP nr 160/2018). Opisywaliśmy historię czytelniczki, która rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu w kasie fiskalnej po jej zafiskalizowaniu, ale przed otrzymaniem z urzędu skarbowego numeru ewidencyjnego urządzenia. Czytelniczce postawiono zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 61 par. 3 kodeksu karnego skarbowego (wadliwe prowadzenie ksiąg). Dostała mandat karny, który przyjęła.
Z odpowiedzi Piotra Walczaka na interpelację poselską wynika, że wydanie paragonu przed nadaniem numeru nie jest wadliwym prowadzeniem ksiąg, o którym mowa w art. 61 par. 3 k.k.s. Co prawda zapisy kasy rejestrującej są uznawane za księgi, ale – jak wskazał wiceminister – by uznać je za wadliwe, należałoby je prowadzić niezgodnie z przepisami.
W kontekście sprawy opisywanej przez DGP, istotne jest więc to, czy zostały spełnione wymagania z par. 13 rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363). Wynika z niego, że rozpoczęcie prowadzenia ewidencji w kasie jest poprzedzone złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz fiskalizacją kasy. Z rozporządzenia tego nie wynika natomiast, by warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu w kasie było nadanie jej numeru przez naczelnika urzędu skarbowego.
– Gdyby jednak, mimo wyjaśnień MF, któryś z urzędników (tak jak w przypadku czytelniczki) wystawił mandat za wydanie paragonu przed uzyskaniem numeru kasy, nie należy go odbierać – radzi doradca podatkowy Jerzy Kuprianowicz. Wyjaśnia, że odmowa może się wprawdzie skończyć skierowaniem sprawy do sądu, ale zdaniem eksperta taki scenariusz jest mało prawdopodobny.
Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na przyjęcie mandatu, musi pamiętać o tym, że ma tylko 7 dni na wystąpienie do sądu o jego uchylenie.
Odpowiedź z 19 września 2018 r. Piotra Walczaka, wiceministra finansów, zastępcy szefa KAS, na interpelację poselską nr 25442.