Psycholog korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty, nawet jeśli podejmie działalność objętą bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik prowadzący konsultacje psychologiczne. Obrót z tytułu świadczonych przez niego usług nie przekracza 20 tys. zł. Działalność zamierzał rozszerzyć o przewóz taksówkami, objęty bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej. Chciał się upewnić, że nie wpłynie to na konieczność ewidencjonowania na kasie płatności za porady psychologiczne.
Dyrektor KIS wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r., poz. 2454 ze zm.) konsultacje psychologiczne nie podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji. Konieczność stosowania kasy (niezależnie od wysokości obrotu) zasadniczo dotyczy bowiem usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Podatnik tych kryteriów nie spełniał, gdyż nie jest lekarzem. Porady psychologiczne podlegają ewidencji dopiero po przekroczeniu limitu 20 tys. zł. – Nie zmienia tego fakt, że podatnik zamierza rozszerzyć działalność o przewozy taksówką, które należy ewidencjonować niezależnie od obrotów – podkreślił dyrektor KIS.
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wielokrotnie wypowiadały się, w jakich przypadkach nie trzeba obowiązkowo wystawiać paragonów (przy sprzedaży dla indywidualnych klientów). Oprócz psychologów dotyczy to fizjoterapeutów, osób, które wykonują terapię holistyczną (paramedycyna) i nie mają dyplomu medycznego, oraz weterynarzy.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2018 r., sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012. 186.2018.2.JM