Nieruchomość odziedziczona po wnuku ciotki jest opodatkowana według najwyższej stawki podatku od spadków i darowizn – wyjaśnił dyrektor KIS.
Spadkobierczyni, która o to spytała, sądziła, że zmarły wnuk ciotki to dla niej siostrzeniec, a więc zstępne rodzeństwo, które zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy należy do II grupy podatkowej. To pozwalałoby jej zapłacić daninę według stawki 7 proc., a nie 12 proc. (zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że kobieta sama przyznała, iż spadek otrzymała od wnuka swojej cioci tj. siostry matki. Nie był więc on zstępnym rodzeństwa dla niej, a dla jej matki – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że dla spadkobierczyni zstępnym rodzeństwa byliby jej siostrzeńcy i bratankowie, czyli dzieci jej sióstr lub braci oraz ich dzieci i wnuki.
Spadkobierczyni zapłaci więc podatek według najwyższej stawki, właściwej dla III grupy podatkowej. Będzie jej też przysługiwać najniższa kwota wolna. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podlega spadek lub darowizna o czystej wartości przekraczającej: 9637 zł – jeżeli nabywca jest zaliczany do I grupy podatkowej, 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z II grupy podatkowej i 4902 zł – jeżeli nabywca jest z III grupy podatkowej.
Do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie ostatnich pięciu lat.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 maja 2018 r., nr 0111-KDIB4.4015.51.2018.1.BD