Przychód ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej należy rozliczyć poza firmą – wyjaśnił dyrektor KIS.
Wspólnik, który o to spytał, sądził, że zbycie uprawnień i obowiązków w praktyce nie różni się od typowego wystąpienia ze spółki. Jest to zatem przychód z działalności gospodarczej i należy go rozliczyć tak jak wszystkie inne przychody ze spółki – uważał.
Wskazywał, że pieniądze, które otrzymuje wspólnik występujący ze spółki osobowej są traktowane jako przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT. Gdyby ustawodawca chciał inaczej traktować zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, to jasno określiłby to w ustawie.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że jest to przychód z praw majątkowych. Powinien on być rozliczony odrębnie od przychodów z firmy i tylko według skali podatkowej (18 i 32 proc., wykluczona jest więc liniowa stawka 19 proc.).
Dyrektor KIS przypomniał, że prawa majątkowe są ściśle związane z interesem ekonomicznym danego podmiotu. Mają też określoną wartość pieniężną i są zbywalne. Ogół praw i obowiązków w spółce osobowej spełnia tę definicję – uznał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 maja 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.105.2018.1.DS