Podatnik CIT, który sprzedał prawa do utworu opracowanego w ramach działalności gospodarczej, osiąga przychód z zysków kapitałowych – wyjaśnił dyrektor KIS.
Taki przychód musi więc być rozliczony odrębnie od wszystkich pozostałych.
Chodziło o spółkę z o.o. zajmującą się działalnością reklamową i marketingową. Inne firmy zlecały jej opracowanie wzorów opakowań bądź haseł reklamowych, a ona, po wykonaniu zlecenia, przekazywała zleceniodawcy gotowe dzieło wraz z autorskimi prawami majątkowymi do jego wykorzystywania.
Problem powstał 1 stycznia 2018 r., gdy weszła w życie nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.). Od tego dnia w ustawie o CIT wyodrębnione zostało źródło przychodów – zyski kapitałowe. Chodziło o to, aby zapobiec sztucznemu pomniejszaniu przez niektóre firmy przychodów z działalności operacyjnej o straty z działalności kapitałowej.
Do zysków kapitałowych zaliczane są m.in. przychody ze zbycia autorskich praw majątkowych (art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy o CIT). Spółka uważała jednak, że przepis ten jej nie dotyczy, bo jej zarobek jest ściśle związany z jej działalnością operacyjną.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że choć spółka wytworzyła autorskie prawa majątkowe w ramach swojej działalności gospodarczej, to nie ma wątpliwości, że przychód z ich sprzedaży będzie zaliczany do zysków kapitałowych.
Dodał, że art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a wyłącza z zysków kapitałowych tylko przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Wyłączenie to nie obejmuje zatem przychodów ze zbycia praw majątkowych – stwierdził.
Interpretacja
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC