Przy czym zgodnie z warunkami udzielania licencji klient może zakupić oprogramowanie w formie licencji ograniczonej czasowo. Sprzedaż ta jest dokumentowana fakturą zawierającą informację dotyczącą okresu korzystania z licencji. Przy czym spółka wprowadziła do sprzedaży oprogramowanie ograniczone czasowo na okres 360 dni. Umieszczony na płycie CD lub DVD program komputerowy jest zabezpieczony tzw. kluczem sprzętowym, który jest programowany na 360 dni od daty zakupu oraz dodatkowych 5 dni – na dostarczenie produktu. Klient zawsze otrzymuje najnowszą wersję programu bez dodatkowych kosztów. Klucz po upływie 365 dni przestaje być aktywny. Klient korzystający z oprogramowania spółki X musi co pewien czas połączyć się z internetem, aby zweryfikować klucz sprzętowy. Jeśli tego nie zrobi, klucz jest blokowany, co uniemożliwia korzystanie z oprogramowania. W takiej sytuacji należy się skontaktować z działem technicznym X. Zakup kolejnej licencji czasowej nie jest w żaden sposób uzależniony od momentu wygaśnięcia poprzedniej. Wykupienie nowej licencji czasowej jest traktowane jako odrębna sprzedaż, na którą zostanie wystawiana faktura określająca następny okres korzystania z licencji. Klient ma możliwość wykupienia kolejnej licencji w dowolnym momencie, przy czym nie ma takiego obowiązku. Płatność za oprogramowanie ograniczone czasowo jest realizowana w formie przedpłaty, gotówki, pobrania kurierskiego lub odroczonego przelewu. Klient ma możliwość rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Jak rozliczyć VAT i CIT od sprzedaży tego oprogramowania komputerowego (licencja czasowa), w przypadku gdy płatność została uregulowana jednorazowo przedpłatą przed wydaniem oprogramowania z kluczem, jak np. miało to miejsce w przypadku sprzedaży na rzecz firmy A (podatnik VAT czynny). Wtedy 10 maja 2018 r. klient zapłacił całość ceny (tj. 1230 zł, w tym kwota netto: 1000 zł i VAT: 230 zł), a faktura została wystawiona 11 maja 2018 r. Płyta CD z oprogramowaniem wraz z kluczem sprzętowym została zaś wydana 14 maja 2018 r. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne, a rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
CIT