Zmiana własnościowego prawa spółdzielczego w odrębną własność lokalu oznacza nabycie środka trwałego i możliwość zastosowania indywidualnej 10-proc. stawki amortyzacyjnej.
Chodziło o małżonków, którzy po zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zdecydowali się wynająć to mieszkanie. Obowiązki fiskalne z tym związane wzięła na siebie żona. Rozliczała PIT na zasadach ogólnych, stosując 2,5-proc. roczną stawkę amortyzacji, właściwą dla wartości niematerialnych i prawnych. W związku jednak z planowanym przekształceniem prawa spółdzielczego w odrębność własność chciała zastosować indywidualną 10-proc. stawkę amortyzacji.
Możliwość tę potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że z chwilą podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokal przestanie być wartością niematerialną i prawną, a stanie się środkiem trwałym. Dla podatniczki będzie to oznaczać, że pozyska składnik majątku po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W takim wypadku – po spełnieniu pewnych warunków – będzie mogła stosować indywidualną stawkę amortyzacji, maksymalnie 10 proc.
Reklama
Stawkę indywidualną można stosować m.in. do lokali używanych, a więc takich, które przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy. W tym wypadku warunek ten był spełniony. W związku z tym, dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.112.2018.1.JG.