Jeśli pracownik przemieszcza się w sprawach służbowych motorem lub skuterem, pracodawca może odliczyć od przychodu wydatki na zakup odzieży ochronnej do jazdy – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła podatnika zajmującego się naprawą sprzętu komputerowego. Rozważał on zakup motorów i skuterów dla pracowników, by mogli szybko i sprawnie dojeżdżać do klientów. Chciał też kupić kaski ochronne, ochraniacze oraz strój niezbędny do bezpiecznej jazdy. Zaznaczył, że będą one, podobnie jak i motory, wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził możliwość odliczenia wydatku na zakup motorów i skuterów. Stwierdził jednak, że podatkowym kosztem nie są wydatki na odzież ochronną, ochraniacze i kaski. Podatnik się z tym nie zgadzał. Argumentował, że chcąc wykorzystywać w firmie motory i skutery, musi wyposażyć pracowników w odpowiednie wyposażenie i środki ochrony. Obowiązek stosowania kasku wynika bowiem wprost z prawa o ruchu drogowym (art. 40). Ponadto, zgodnie z kodeksem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 par. 2, art. 304 par. 1, par. 3).
Reklama
Przedsiębiorca wygrał w WSA w Warszawie. Sędzia Jarosław Trelka wyjaśnił, że skoro dodatkowy sprzęt i odzież ochronna będą związane wyłącznie z działalnością gospodarczą, to fiskus powinien traktować je tak samo jak zakup motorów i skuterów. Słowem, powinien pozwolić na zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych.
Sędzia Trelka nawiązał do innych wyroków, z których wynikało, że wydatków na ubiór służbowy (garnitury dla mężczyzn, żakiety dla kobiet) nie można zaliczać do podatkowych kosztów. W tym wypadku jednak nie chodzi o ubiór służbowy – wyjaśnił. Podkreślił, że odzież ochronna i kask służą bezpiecznemu korzystaniu z pojazdów, które będą wykorzystywane do celów firmowych. Co więcej, obowiązek posiadania kasku wynika z prawa o ruchu drogowym, a więc przedsiębiorca nie może zrezygnować z tego elementu wyposażenia.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2028/17.