Kosztem podatkowym przy zamianie nie jest wartość nowej nieruchomości, tylko cena zbywanej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadali podatnicy, którzy w 2016 r. kupili działki. Rok później zawarli umowę zamiany.
Ich wątpliwości dotyczyły tego, czy w formularzu PIT-39 jako koszt mają uwzględnić wartość nowej (zamienionej) działki. Sami uważali, że podatek od zamiany w ogóle nie wystąpi, ponieważ wartość działek była identyczna i transakcja nie przyniosła dochodu.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że na gruncie podatkowym zamiana nieruchomości ma takie same skutki, jak sprzedaż. W obu przypadkach mówimy o odpłatnym zbyciu, które podlega opodatkowaniu, jeśli miało miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta. W umowie zamiany formą zapłaty jest inna rzecz. Nie ma przy tym znaczenia, czy zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość lub powierzchnię – podkreślił organ.
Wskazał, że zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT kosztami z odpłatnego zbycia są udokumentowane koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady (zwiększające wartość nieruchomości). Chodzi tu o wydatek na zakup zbywanej nieruchomości, a nie wartość nowej (nabytej w wyniku zamiany).
Dyrektor KIS zwrócił także uwagę, że dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości może być zwolniony z PIT, pod warunkiem wydania go w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Za takie wydatki uważa się m.in. wartość nieruchomości lub praw (wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT) otrzymanych w wyniku zamiany.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.53.2018.1.KK.