Spółki, których rok podatkowy zaczął się w styczniu 2018 r., a skończył przed początkiem marca br., mogą wpłacić CIT i złożyć zeznanie roczne do końca czerwca tego roku.
W normalnej sytuacji musiałyby złożyć CIT-8, CIT-8A i CIT-8B i zapłacić podatek dochodowy do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
Takie wydłużenie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Resort wyjaśnił, że zmiana pozwoli przedsiębiorcom rozliczyć się już na nowych drukach CIT. Ministerstwo kończy dopiero nad nimi prace.
Dłuższy termin nie dotyczy wszystkich podatników CIT, a jedynie ściśle określonej grupy podmiotów. Nie obejmie typowych firm, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu. One powinny wpłacić należny podatek i złożyć zeznanie roczne do końca marca (więc za 2018 r. – do końca marca 2019 r.).
Zmiana będzie dotyczyć firm, których rok podatkowy zaczął się po 31 grudnia 2017 r., a skończył przed marcem br. Czyli firm, które działały nie dłużej niż dwa miesiące (mniej niż 1 proc. wszystkich podatników CIT).
Zasadniczo powinny one złożyć CIT-8 najpóźniej do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (czyli do końca kwietnia lub maja).
Problem polega na tym, że ministerstwo nie przygotowało jeszcze druków deklaracji uwzględniających zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. Tego dnia weszła w życie duża nowelizacja ustaw o PIT i CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) oraz nowelizacja niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201). Obie wprowadziły wiele istotnych zmian w rozliczaniu CIT, a to wiąże się z koniecznością opracowania nowych formularzy podatkowych. Trzeba stworzyć m.in. ich wersję elektroniczną, przygotować opisy systemowe wraz z „regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX”.
Powstało niebezpieczeństwo, że podatnicy, których rok podatkowy trwał w 2018 r. nie dłużej niż dwa miesiące, rozliczaliby się na starych drukach CIT-8, CIT-8A i CIT-8B. Temu właśnie zapobiegnie wydłużenie do końca czerwca terminu na złożenie deklaracji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych – w konsultacjach.