Ministerstwo Finansów porozumiało się z Komisją Europejską w sprawie podatków od nieruchomości komercyjnych. Limit 10 mln zł będzie dotyczył podatnika, a nie każdego budynku z osobna.
Każdy właściciel wynajmowanych, dzierżawionych bądź oddanych w leasing budynków będzie płacić podatek po przekroczeniu 10-milionowej kwoty wolnej. Dziś dotyczy ona każdej nieruchomości z osobna.
Kto jednak chciałby zakładać odrębne spółki i dzielić między nie nieruchomości, będzie musiał się liczyć z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula – jak poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów – miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. „Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym” – wyjaśnił resort w specjalnym komunikacie, wydanym po zakończeniu konsultacji z Komisją Europejską.