Przepisy o daninie od nieruchomości komercyjnych są dziurawe, ale podatnicy raczej na tym nie skorzystają – uważają eksperci.
Chodzi o wątpliwości opisane przez nas szczegółowo w artykule „Miał być nowy podatek, a będą niższe PIT i CIT” (DGP nr 242/2017). Zwróciliśmy w nim uwagę na zaskakujące brzmienie przepisów o minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych, które wejdą w życie od 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175).
Wynika z nich, że w niektórych sytuacjach będzie można nie tylko nie zapłacić nowego podatku, ale dodatkowo jeszcze zmniejszyć o jego wartość bieżącą zaliczkę na PIT lub CIT.