Zmiana oprogramowania kas fiskalnych online nie będzie wymagała wydania nowego potwierdzenia prezesa Głównego Urzędu Miar. Wystarczająca będzie zmiana dotychczasowego – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Potwierdzenie prezesa GUM muszą uzyskiwać producenci i importerzy kas fiskalnych przed wprowadzeniem nowego modelu na rynek. Stwierdza ono, że urządzenie spełnia wszystkie warunki i kryteria techniczne. Prezes GUM może je wydać, cofnąć lub odmówić wydania. Wszystkie te rozstrzygnięcia mają formę decyzji. Obecny ich katalog zostanie rozszerzony o zmianę potwierdzenia, ale wyłącznie w razie zmiany oprogramowania kasy. Nowość ta wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Jest ona związana z wprowadzaniem nowego typu kas zapewniających przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.
– Nie mamy jeszcze wytycznych, w jaki sposób producent będzie uzyskiwał potwierdzenie zmian w oprogramowaniu – przyznaje przedstawiciel jednego z producentów kas i drukarek fiskalnych. Wyjaśnia, że do tej pory wszelkie zmiany oprogramowania pojawiały się wraz z nowym dopuszczeniem GUM. Nie obejmowały kas już będących w użyciu.
Z projektu wynika, że zmiana oprogramowania kasy nie będzie powodowała konieczności uzyskiwania od nowa potwierdzenia, gdy sam sprzęt się nie zmienia, a zmienia się tylko oprogramowanie. Można się zatem spodziewać, że w takim wypadku procedura homologacyjna będzie miała skrócony charakter.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów. Wyjaśniło, że uproszczenie procedury ma na celu przede wszystkim skrócenie czasu homologacji i ograniczenie kosztów. Za czynności urzędowe związane z wydaniem decyzji potwierdzającej dla kas fiskalnych GUM pobiera opłatę. Stosuje przy tym stawkę godzinową, która wynosi 220 zł.
MF podkreśla, że zmiana nie dotyczy kas „starego typu”. – Z uwagi na stopniowe wycofywanie z użycia kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, wprowadzenie takiego ułatwienia w stosunku do nich nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego – wyjaśnił resort.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – przed pierwszym czytaniem w Sejmie