Komisja Nadzoru Audytowego może w środę zaakceptować nową uchwałę samorządu biegłych rewidenta, która określi zasady badania sprawozdań finansowych, w tym za rok 2017.Dotychczasowa uchwała straciła ważność 21 marca br. Stało się tak wskutek ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), która weszła w życie w czerwcu 2017 r.
21 marca miała się zebrać Komisja Nadzoru Audytowego (organ nadzoru publicznego nad audytorami), aby zaakceptować nową uchwałę. Jednak dzień wcześniej ze swojego stanowiska został odwołany Wiesław Janczyk, wiceminister finansów i przewodniczący KNA, a posiedzenie komisji zostało odwołane.
Brak uchwały to niekomfortowa sytuacja dla biegłych rewidentów. Barbara Misterska Dragan, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, uspokaja – audytorzy powinni stosować dotychczasowe reguły. Wyjaśnia, że zgodnie z nieobowiązującą już uchwałą wszystkie sprawozdania za 2017 r. powinny być badane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania, a te są przyjęte jako standardy krajowe.
W tym zakresie niczego nie zmieniła uchwała przyjęta 5 marca br., której wydanie wymusiła nowa ustawa o biegłych rewidentach. Na tę uchwałę jednak audytorzy nie powinni się jeszcze powoływać w sprawozdaniu z badania, ponieważ – jak wyjaśnia Barbara Misterska Dragan – nie została ona zatwierdzona przez KNA. Formalnie więc nowa uchwała nie obowiązuje.
– W zamian można dodać informację, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami uchwalonymi przez KRBR – radzi wiceprezes.
Ministerstwo Finansów poinformowało DGP, że najbliższe posiedzenie KNA odbędzie się 28 marca br.