Wciąż jest nadzieja na obniżenie stawki PIT z 19 do 15 proc. dla małych firm rozliczających podatek liniowy. Wcześniej podobny projekt zgłosił klub Nowoczesnej, jednak jego forsowanie zakończyło się fiaskiem. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu noweli o PIT. Klub Prawa i Sprawiedliwości chce jednak jego odrzucenia.

Przypomnijmy, że początkiem ubiegłego roku rząd zmniejszył już stawkę CIT dla małych firm z 19 proc. do 15 proc. Jak jednak wskazuje ustawodawca, w aktualnym stanie prawnym obniżenie stawki CIT okazało się niewystarczającym rozwiązaniem dla najmniejszych firm. Te wraz z sektorem MSP w dużej mierze, ze względu na formę prawną prowadzonej działalności, rozliczają bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie podatek dochodowy od osób prawnych.

Według danych PARP, na które powołuje się ustawodawca, przeważająca większość, tj. 92 proc. wszystkich przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej stanowią jedynie 8 proc. sektora MSP.

Niższa stawka PIT miałaby dotyczyć małych podatników i tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Ci ostatni przez pierwszy rok swojej działalności mogliby rozliczać się według niższej stawki. Małe podmioty będą stale uprawnione do skorzystania z niej. Chodzi o firmy definiowane jako podmioty, które osiągnęli przychód ze sprzedaży wraz z VAT nieprzekraczający rocznie kwoty 1 200 000 euro.

Podatek liniowy jest drugą po skali podatkowej najchętniej wybieraną formą opodatkowania zarobków. Odznacza się stałą stawką – obecnie wynoszącą 19 proc. – która nie rośnie wraz z we wzrostem dochodów. Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo nie muszą się zatem martwić gdy kwota dochodu przekroczy 85 528 zł, co w przypadku skali podatkowej oznaczałoby konieczność odprowadzania 32 proc. podatku od tej nadwyżki. Jest też druga strona medalu. Liniowcy nie skorzystają z preferencji tj. ulgi na dzieci czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ustawodawca wierzy, że obniżenie stawki PIT może spowodować też wybór podatku liniowego, jako metody opodatkowania przez mikroprzedsiębiorców rozliczających dziś PIT według skali podatkowej. Choć w krótkim okresie budżet państwa straci na tej zmianie, to zyskać może dzięki lepszej sytuacji przedsiębiorstw w kolejnych latach. „Mniejsze opodatkowanie dla przedsiębiorstw oznaczać będzie lepszy rezultat ich działalności, a więc również nowe możliwości dalszego rozwoju ich działalności” – czytamy w uzasadnieniu.

Na kolejnym posiedzeniu posłowie zajmą się wnioskiem PiS o odrzucenie projektu w I czytaniu.