Podzielona płatność to wyzwanie nie tylko dla kondycji finansowej firm, ale także dla księgowych. Resort finansów porządkuje kwestie sprawozdawcze w związku z wejściem w życie split payment i proponuje nowe wzory deklaracji VAT.

Podatnicy VAT muszą przygotować się na zmiany w drugiej połowie roku. 1 lipca w życie wchodzi mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Istota tego rozwiązania sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług trafi na specjalny rachunek VAT, a uszczuplona kwota netto na konto firmy. Choć podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o VAT nadal budzi kontrowersje, dodatkowych problemów przysporzyć mogą kwestie sprawozdawcze.

<a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, określający nowe wzory deklaracji VAT w związku z planowanym od lipca podziałem płatności. Chodzi o deklaracje VAT-7, VAT 7K, VAT-8 i VAT-9M.

Deklaracja VAT- 7 dotyczy transakcji dokonanych przez czynnych podatników VAT. Termin jej złożenia upływa 25. dnia każdego miesiąca. Deklaracja VAT- 7K dotyczy zaś podmiotów rozliczających się kwartalnie.

W części „Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu” dodano nową pozycję z opisem „na rachunek VAT”. Dodano także wzmiankę o zwrotach na rachunek VAT i wprowadzono miejsce przeznaczone na dane kontaktowe.

Podobne zmiany wprowadzono w deklaracjach VAT-8 i VAT-9M. Ta pierwsza przeznaczona jest dla podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi, u których występują opodatkowane nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz importy usług, dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca. Zaś VAT-9M adresowany jest do podmiotów, u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca. Do tych deklaracji wprowadzono ponadto tzw. „adnotacje urzędu skarbowego”.

„Zmiany wprowadzone we wzorach deklaracji mają na celu z dostosowania deklaracji do mechanizm podzielonej płatności , de facto aktualizacja formularzy podatkowych nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców” – czytamy w uzasadnieniu.

Projektowane przepisy dotyczące wzorów deklaracji mają wejść w życie 1 lipca 2018 roku.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług