Polska spółka (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE) wywozi do innego państwa członkowskiego urządzenie do testów. Jeżeli wypadną one pomyślnie, unijny kontrahent nabywa produkt. Jak rozpoznać tę transakcję dla celów VAT?
Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do WDT dochodzi przede wszystkim na skutek dostaw towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 ustawy o VAT). Ponadto do WDT dochodzi na skutek przemieszczania przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które to towary zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 13 ust. 3 ustawy o VAT).
Taki właśnie charakter ma według mnie przemieszczenie urządzenia, o którym mowa. Jednak niekoniecznie będzie ono stanowić WDT, gdyż na podstawie art. 13 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT przemieszczeń towarów, o których mowa, nie uznaje się za WDT, jeżeli towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary. Wyłączenie to według mnie dotyczy również nieodpłatnego świadczenia usług, w tym nieodpłatnego świadczenia usług udostępniania towarów do testowania.