Krajowa Administracja Skarbowa poprosiła samorządy o pomoc w namierzaniu takich prób rejestracji samochodów, które mają na celu uniknięcie płacenia akcyzy.
Do samorządów już dotarły pisma, m.in. za pośrednictwem izb administracji skarbowej. Oprócz oferty zacieśnienia współpracy i uczulenia urzędników na podejrzane wnioski od obywateli, zawarte są tam także propozycje przeszkolenia pracowników wydziałów komunikacji.
– Przedstawiciel urzędu miasta wziął udział w spotkaniu, podczas którego pracownicy II Urzędu Skarbowego uczulali na zwracanie uwagi przez pracowników rejestrujących pojazdy na samochody ciężarowe lub samochody specjalne, które w swym charakterze pierwotnym są pojazdami osobowymi. Wskazywano na różnice pojęć samochodu osobowego czy też samochodu ciężarowego dla celów rejestracji i dla celów podatku akcyzowego – potwierdza Maria Marcinkowska z toruńskiego ratusza.