Kto nie podejmuje decyzji, a jedynie świadczy usługi techniczne, nie może liczyć na zwolnienie z podatku przewidziane dla usług zarządzania portfelem inwestycyjnym – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
Chodziło o firmę zajmującą się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Jednym z jej klientów był fundusz inwestycyjny, który lokował swoje aktywa w nieruchomości. Firma uważała, że w związku z tym świadczy usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, które są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy o tym podatku.
Wyjaśniała, że jej czynności obejmują: przygotowywanie ofert sprzedaży nieruchomości oraz wniosków i rekomendacji w zakresie przejęcia ich w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzenie dokumentacji i wycen, wizytowanie nieruchomości, utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, ubezpieczanie, zawieranie umów na dostawy prądu, gazu i wody.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że zwolnienia nie będzie. Wyjaśnił, że zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu polega na podejmowaniu decyzji finansowych, a nie wyłącznie na czynnościach administracyjnych, czysto technicznych. Uznał, że wykonywane przez firmę usługi nie różnią się od standardowego zarządzania nieruchomościami. Zwolnienie usługi zarządzania nieruchomościami tylko dlatego, że stanowią one aktywa funduszu, stawiałoby firmę w lepszej sytuacji w stosunku do innych, wykonujących identyczne czynności na rzecz podmiotów niebędących funduszami – stwierdził fiskus.
Firma nie zgadzała się z tym, że wykonywane przez nią czynności są wyłącznie techniczne. Przekonywała, że jej decyzje mają wpływ na wynik finansowy funduszu. Temu służą m.in. wnioski i rekomendacje w zakresie przejęcia na własność nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym oraz w zakresie wycen w ramach ustalania wartości rynkowej zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności – argumentowała.
Przegrała jednak w sądach. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że zarządzanie nieruchomościami nie nosi cech sprawowania zarządu portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego.
Sądy odwołały się tu do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (w sprawach sygn. C-169/04, sygn. C-275/11 oraz C-595/13), z których wynikało, że zwolnienie jest przewidziane dla czynności decyzyjnych, a nie dotyczących eksploatacji nieruchomości.

ORZECZNICTWO: Wyrok NSA z 13 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 634/16.