Niepubliczna placówka oświatowa może od czasu do czasu wynająć sale wykładowe, nie tracąc zwolnienia z podatku od nieruchomości – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd nie orzekł, jak często można wynajmować nieruchomość, czy sporadycznie to np. raz w miesiącu, czy raz do roku. Sędzia Andrzej Jagiełło wyjaśnił, że urząd skarbowy będzie mógł zweryfikować, czy wynajem faktycznie był incydentalny. – Jeśli okaże się, że pod płaszczykiem działalności oświatowej była prowadzona inna działalność, zmieni decyzję w sprawie podatku od nieruchomości – podkreślił sędzia. Dodał też, że sporadyczny wynajem nie może kolidować z działalnością oświatową.
Spór w tej sprawie toczyło stowarzyszenie prowadzące centrum edukacji zawodowej (o statusie niepublicznej placówki oświatowej), szkolące w zawodach związanych z księgowością i rachunkowością. We wniosku o interpretację wyjaśniło, że szkolenia odbywają się w lokalu niemieszkalnym będącym jego własnością.
Czasem jednak sale szkoleniowe bywały puste. Stowarzyszenie chciało więc wynajmować je innym podmiotom – na warsztaty, konferencje i szkolenia. Podkreśliło, że wynajem będzie sporadyczny.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy w tej sytuacji stowarzyszenie będzie mogło dalej korzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, które jest przewidziane dla lokali zajętych pod działalność oświatową (art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785).
Prezydent Warszawy stwierdził w interpretacji, że zwolnienie dotyczy wyłącznie nieruchomości, w których faktycznie prowadzona jest działalność oświatowa, a nie takich, które mogą być jedynie przeznaczone do takiego celu, Słowem: jeśli stowarzyszenie będzie wynajmować sale, to już bez zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Inaczej orzekły sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że sporadyczny wynajem pomieszczeń przez szkołę niepubliczną nie zmienia statusu obiektu, dalej jest to placówka oświatowa. Dodał natomiast, że trwałe przeznaczenie na działalność niezwiązaną z celami oświatowymi wyklucza zwolnienie.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Urząd skarbowy będzie mógł zweryfikować, czy wynajem faktycznie był incydentalny
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 205/16.