Sąd administracyjny jest związany ustaleniami prawomocnego wyroku karnego, nawet jeżeli dotyczył on osób trzecich. Przesądził o tym Trybunał Konstytucyjny
Wprawdzie TK odmówił nadania dalszego biegu skardze, ale wypowiedział się w sprawie merytorycznie. To sygnał, że nie może być mowy o niekonstytucyjności przepisu. Chodzi o art. 11 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.). Zgodnie z nim „ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny”. Jak się okazuje, sądy biorą pod uwagę nie tylko wyroki karne podatników, w sprawie których orzekają, lecz także innych osób.
Tak było właśnie w przypadku podatniczki prowadzącej działalność gospodarczą, która złożyła wspomnianą skargę konstytucyjną. Uczestniczyła ona w łańcuchu dostaw usług budowlanych (szczegóły w infografice). Wystawiała faktury, ale nie wykazała przychodu. Fiskus wymierzył jej zobowiązanie podatkowe. Podatniczka zaskarżyła tę decyzję do WSA, ale ten przyznał rację skarbówce.