Postępowanie mandatowe za wykroczenia skarbowe uregulowane jest w kodeksie karnym skarbowym. Wysokość mandatu nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W razie braku zgody na przyjęcie mandatu sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

Postępowanie mandatowe za wykroczenia skarbowe uregulowane jest w kodeksie karnym skarbowym (skrót: kks).

Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W postępowaniu mandatowym zasadniczo karę grzywny w drodze mandatu karnego nałożyć można jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia.