Można pobierać daninę zarówno od budynku, jak i od znajdujących się w nim budowli (urządzeń) – uważają niektóre gminy. Ich zdaniem niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego nie wykluczył.
Potwierdza to minisonda przeprowadzona przez DGP w sześciu miastach. Co więcej, podobnego zdania jest również część doradców podatkowych (patrz ramka).
Nastąpił więc wyraźny podział na tych, którzy optują tylko za jednym podatkiem, i tych, którzy nie widzą przeszkód, by pobierać dwie daniny.