Firma, która sprzeda za granicę auto czasowo zarejestrowane w Polsce, nie odzyska podatku– wyjaśnił dyrektor KIS.
ReklamaPytanie zadał przedsiębiorca sprzedający samochody osobowe klientom z kraju i zagranicy. Chciał je rejestrować w Polsce nie dłużej niż na 30 dni, a następnie wywieźć za granicę w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Sądził, że w takim wypadku będzie mógł odzyskać zapłaconą wcześniej akcyzę.

Reklama
Był przekonany, że w tej sytuacji nie ma zastosowania art. 107 ustawy o tym podatku, który pozwala na zwrot daniny, jeżeli przedsiębiorca „nabył prawo do rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju”.
Przedsiębiorca uważał, że przez pojęcie rejestracja należy rozumieć tylko rejestrację stałą. Czym innym jest czasowa, służąca tylko temu, by można było wywieźć auto za granicę – twierdził. Odwołał się do licznych interpretacji indywidualnych wydanych w latach 2011–2012, które potwierdzały jego stanowisko.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Stwierdził, że czasowa rejestracja wyklucza prawo do zwrotu akcyzy. W art. 107 ustawy o podatku akcyzowym nie ma bowiem rozróżnienia na rejestrację stałą i czasową.
Powołał się również na dwa wyroki WSA w Poznaniu: z 10 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Po 296/15) z 16 lutego 2016 r. (sygn. akt III Sa/Po 324/15). Pierwszy jest nieprawomocny, drugi już się uprawomocnił.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.243.2017.1.JS