Opublikowany projekt zmian w PIT nie oznacza, że Ministerstwo Finansów, wycofując się z błędów popełnionych w nowelizacji z 27 listopada 2017 r., powraca do stanu prawnego sprzed 2018 r.
Z projektu wynika, że od 1 stycznia br. spadkobiercy będą mogli amortyzować odziedziczony majątek na dotychczasowych, korzystnych zasadach. Co innego jednak obdarowani – dla nich korekta przepisów nie oznacza, że nadal, tak jak przed 2018 r., będą mogli sami ustalać dla celów amortyzacji wartość początkową majątku otrzymanego od najbliższych.
Chodzi o projekt, o którym informowaliśmy jako pierwsi, zaraz po tym, jak został on przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów („Resort finansów naprawia błędy w nowelizacji PIT i CIT”, DGP nr 249/2017). Teraz projekt ten został opublikowany. Ma poprawić błędy, które pojawiły się w nowelizacji z 27 listopada 2017 r. trzech ustaw: o PIT, CIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.