Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie we współpracy z funkcjonariuszami KAS ze Śląska, Wielkopolski i Opolszczyzny zlikwidowali międzynarodową karuzelę podatkową. W karuzeli VAT uczestniczyło kilkanaście podmiotów polskich i zagranicznych.Intensywne czynności dochodzeniowo - śledcze i kontrolne prowadzone były na terenie czterech województw przez 40 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dokonano przeszukań 10 miejsc (lokali mieszkalnych oraz siedzib spółek), należących do uczestników nielegalnego obrotu olejem rzepakowym.

W oszukańczy proceder zaangażowanych było kilkanaście podmiotów polskich oraz zagranicznych z krajów UE, w tym podmioty pełniące rolę tzw. znikającego podatnika. Znikający podatnik wprowadzał do obrotu olej rzepakowy, nie płacąc należnego podatku VAT. Na skutek takiej organizacji obrotu do budżetu państwa nie wpływał należny podatek VAT od towarów nabywanych z zagranicy, który mógł być odliczany przez kolejne podmioty występujące w łańcuchu transakcji. Dzięki temu, podmioty biorące udział w procederze, mogły oferować olej po cenach niższych niż firmy działające zgodnie z prawem. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. działalność podmiotów uczestniczących w karuzeli VAT, spowodowała straty budżetu państwa w wysokości 40 mln zł.

„Ujawnienie kolejnego procederu nielegalnego obrotu towarami i oszustwa podatkowego o tak dużej skali, jest wynikiem złożonych analiz prowadzonych przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego z wykorzystaniem danych z JPK oraz baz danych i informacji uzyskanych z innych państw UE. Zgromadzone informacje na temat całego zjawiska, umożliwiły ustalenie łańcucha powiązanych osobowo podmiotów polskich i zagranicznych, które wykorzystując konstrukcję podatku VAT doprowadziły do wielomilionowych uszczupleń dochodów skarbu państwa” – mówi Naczelnik Mazowieckiego UCS Marcin Kopczyk.

W związku z czynnościami kontrolnymi realizowanymi w tej sprawie, Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady środków finansowych na rachunkach bankowych w kraju i za granicą w łącznej kwocie ponad 5 mln zł.

„Uprawnienia jakie posiadają urzędy celno-skarbowe pozwalają na prowadzenie skutecznych kontroli, w których nowoczesna analityka wspiera działania operacyjne. Dobre efekty daje też szybka wymiana informacji i współpraca pomiędzy jednostkami KAS na terenie całego kraju. Wykrycie tej międzynarodowej karuzeli VAT jest kolejnym sukcesem KAS w walce ze zorganizowaną przestępczością gospodarczą” – podsumowuje Zastępca Szefa KAS Piotr Walczak.

Dodatkowym elementem sprawy jest zabezpieczenie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 30 szt. amunicji i magazynka do broni maszynowej posiadanego bez zezwolenia, a także podrobionych stempli i pieczęci urzędowych.

Właściciel mieszkania, w którym w trakcie działań kontrolnych znaleziono nielegalne przedmioty, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.