Jeśli polskie tłumaczenie wspólnotowych przepisów o podatku od towarów i usług jest niedokładne, można sięgnąć po inną wersję językową – wynika z niedawnego wyroku NSA.
– Dyrektywa VAT została przetłumaczona na 24 oficjalne języki, w związku z tym różnice zawsze się znajdą – mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP. Przykładów jest wiele.
W wyroku z 30 listopada NSA (sygn. akt I FSK 307/16) sędzia Arkadiusz Cudak wyjaśnił, że w VAT dominująca powinna być wykładnia celowościowa, zgodna z unijną dyrektywą.