Przedsiębiorca, który wybudował lub przebudował budynek i używał go wyłącznie na potrzeby swojej firmy, może zdecydować, czy przy sprzedaży doliczy VAT, czy kupujący zapłaci PCC – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Tym samym resort potwierdził naszą informację, którą zamieściliśmy w artykule „Sprzedając nieruchomość, można wybrać podatek” (DGP nr 237/2017).
Chodzi o sytuację zaistniałą po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Kozuba Premium Selection, dotyczącym pierwszego zasiedlenia (wyrok z 16 listopada 2017 r., sygn. C- 308/16). TSUE stwierdził w nim, że polski przepis uniemożliwiający zastosowanie zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości, które były wcześniej wykorzystywane przez podatnika jedynie dla potrzeb własnej działalności, jest niezgodny z unijną dyrektywą VAT (pisaliśmy o tym w artykule „Sprzedaż budynku po dwóch latach używania też jest bez VAT”, DGP nr 224/2017).
Chodzi o art. 2 pkt 14 polskiej ustawy o VAT, który mówi, jak rozumieć pierwsze zasiedlenie. Od tego zależy, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z VAT po dwóch latach. Fiskus rozumiał to tak, że nowo wybudowane (lub przebudowane) nieruchomości muszą być przed sprzedażą wynajęte, wydzierżawione lub przynajmniej raz sprzedane. Nie dopuszczał myśli, że może to być także używanie (np. budynku) na własne potrzeby, np. jako siedziby firmy.
TSUE orzekł, że polskie regulacje są niezgodne z dyrektywą o VAT. Uznał, że wystarczy, aby pierwszy właściciel sam używał nieruchomości na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata. Po upływie tego terminu sprzedaż też będzie zwolniona z VAT.
W związku z tym mamy obecnie dwie regulacje: krajową (art. 2 ust. 14 ustawy o VAT), z której wynika, że sprzedaż nieruchomości używanych wyłącznie na własne potrzeby jest opodatkowana VAT, oraz regulację unijną, która pozwala skorzystać ze zwolnienia w VAT.
W naszym artykule „Sprzedając nieruchomość, można wybrać podatek” eksperci przekonywali, że podatnicy sami mogą wybrać, czy od sprzedaży ma być VAT, czy PCC.
Resort finansów właśnie to potwierdził. „Z wyroku TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że do czasu zmiany odpowiednich przepisów prawa krajowego – definicji pierwszego zasiedlenia z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT – podatnicy mogą zastosować obowiązujące normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pierwszego zasiedlenia przedstawionego przez TSUE” - napisało ministerstwo w odpowiedzi na pytanie DGP.
Przypomniało, że strony transakcji, które zdecydują się na wybór zwolnienia z VAT, muszą pamiętać o tym, że sprzedaż będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnej.
Resort dodał, że organy podatkowe są obowiązane to respektować.
Dodajmy, że wybór podatku powinien być analizowany nie tylko z punktu widzenia kupującego, a więc tego, czy będzie on miał prawo do odliczenia VAT naliczonego, czy woli zapłacić PCC. Liczy się także interes sprzedającego.
Musi on bowiem mieć na względzie ewentualny obowiązek korekty podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, gdyby sprzedaż miała być zwolniona z VAT, a podatnik dokona zbycia przed upływem 10-letniego okresu na korektę podatku.